[Compostela] Manifestación hoxe contra a Lei de Depredación de Galiza

Como xa informáramos en entradas anteriores hoxe ás 12:00h terá lugar a Manifestación contra a Lei de Depredación de Galiza. Partirá da alameda de Compostela.

A lei foi aprobada polo PP o pasado 17 de outubro e que entre outras medidas leva consigo á:                                                                                                                                                       

«1) EXPROPIACIÓN FORZOSA:

 • Dará barra libre á expropiación por medio dos «proxectos de especial interese», que poderá ser concedido antes da aprobación do proxecto.

 • A utilidade pública das instalacións eólicas considerarase prevalente: terán dereito a expropiar o monte sen máis.

 • Fará da expropiación forzosa o instrumento fundamental para o acaparamento de terras.

2) OCULTACIÓN DE INFORMACIÓN:

 • Minas: é a propia empresa mineira a que determinará que datos están suxeitos a segredo industrial, furtando así esa información ás persoas afectadas.

 • Haberá proxectos exentos de información pública.

 • Acurtará o tempo para mirar os expedientes.

 • O teu concello non terá nada que dicir.

3) REDUCIÓN DE PRAZOS:

 • Menos trámites.

 • Menos prazo para alegacións.

 • Acurtaranse prazos para controis administrativos.

 • A falta de informe da administración o empresario terá razón.

4) MÁIS DOADO SALTAR O TRÁMITE AMBIENTAL:

 • Desregulación aproveitamento eólico.

 • Desregulación minaría.

 • Desregulación Montes.

 • Incumprimento normativa europea ambiental.

5) MÁIS EUCALIPTOS:

 • As autorizacións non serán necesarias para eucaliptos.

 • Abondará coa «declaración responsable».

 • Perigo para os bens patrimoniais.

 • En Rede Natura non precisarán autorización da Administración.

6) EXTRACTIVISMO:

 • Quedará sen apenas regulación.

 • Acurtaranse prazos para controis administrativos.

 • Menores controis ambientais, de patrimonio, augas, etc.

 • Dificultarase a participación cidadá.

7) PARQUES EÓLICOS:

 • Desenvolveranse en prazos moi curtos.

 • Non terán en conta criterios ambientais para escollelos.

 • Facilitarase a expropiación forzosa.

 • Pasarán por riba dos dereitos das persoas ou comunidades propietarias dos terreos.

8) CORRUPCIÓN:

 • «Proxecto estratéxico»: o que o gobernante queira.

 • «Utilidade pública»: Abondarán 20m € para o teu proxecto.

 • Se tes cartos o teu proxecto poderá ser máis útil que as augas.

 • Enerxía e Minas aos mandos da Xunta.

9) ACAPARACIÓN DO SOLO AGRÍCOLA:

 • Desregulación de Montes.

 • Pasarán por riba dos dereitos dos donos dos terreos.

 • Proxecto planeado = Terra expropiada.

 • Se non hai informe de Augas, abondará o que diga a mineira.

10) A MADEIRA EN MANS DOS GRANDES COMO ENCE:

 • A autorización explotación forestal non será necesaria para eucaliptos.

 • Tamén en Rede Natura e servidume de costa.

 • Non precisarán informe de Patrimonio.

 • Abondará con declaración responsable»

Fonte: Contraminacción, Ecoar.

http://bit.ly/2im4Quo

 

Evento: http://bit.ly/2im4Quo

Máis información en:http://www.contraminaccion.org/depredacion/

Proposición de lei de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia: http://bit.ly/2ysuunN

Twitter: @LeiDepredaciónGaliza

#QueimanGaliza vs #ArdeGalicia #FeijooDimisión #LeiDepredación #RajoyDimisión #Recortes #LumeNuncaMáis #EucaliptosFora #Árdenós

Deixa un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.